Development

Documentation/vi_VN/UsingTheSymfonyEventSystem (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 2 and Version 3 of Documentation/vi_VN/UsingTheSymfonyEventSystem

Show
Ignore:
Author:
tentamen (IP: 117.0.130.90)
Timestamp:
06/05/09 17:33:10 (9 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/vi_VN/UsingTheSymfonyEventSystem

  v2 v3  
  117117 
  118118Symfony event system cung cấp cho ứng dụng của bạn những khả năng mới. Nó có thể được dùng để xây dựng các hệ thống highly decouple, leaving away glue code. Sử dụng công nghệ này, bạn có thể dễ dàng xây dựng slim controllers để tận dụng tối đa sức mạnh của MVC. 
   119 
   120huu2uan [at] gmail [dot] com 
  119121}}}