Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/19-Mastering-Symfony-s-Configuration-Files (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 1 and Version 2 of Documentation/pl_PL/book/1.0/19-Mastering-Symfony-s-Configuration-Files

Show
Ignore:
Author:
Bartlomiej.Ignasiak (IP: 83.4.98.44)
Timestamp:
07/20/07 14:32:34 (11 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/19-Mastering-Symfony-s-Configuration-Files

  v1 v2  
  261261Plik autoload.yml wyświetla listę ścieżek w których klasy autoładowane są zgromadzone. Pierwszy raz gdy ten plik konfiguracyjny jest tworzony, syfony analizuje wszystkie foldery zapisane w pliku. Za każdym razem gdy plik kończących się na <code>.php</code> jest znajdowany w jednej z tych ścieżek, foldery i nazwy klas znalezione w tym pliku są dodawane do wewnętrznej listy autoładowanych klas. Ta lista jest przechowywana w cache, w pliku nazwanym <code>config/config_autoload.yml.php</code>. Potem w czasie uruchamiania, gdy klasy są używane, syfony patrzy w listę po klasy i załącza pliki .php automatycznie.[[BR]] 
  262262 
  263  
  264263Autoładowanie działa dla wszystkich plików .php zawierających klasy i/albo interfejsy.[[BR]] 
  265  
  266264 
  267265Domyślnie, klasy składowane w następujących miejscach w twoim projekcie czerpią korzyści z autoładowania automatycznie:[[BR]] 
  276274Nie ma pliku <code>autoload.yml</code> w domyślnym folderze konfiguracyjnym aplikacji. Jeśli chcesz zmienić ustawienia frameworka – na przykład, by załączać automatycznie klasy umieszczone w innym miejscu niż w twojej strukturze plików – stwórz pusty plik autoload.yml co unieważni ustawienia z <code>$sf_symfony_data_dir/config/autoload.yml</code> albo dodaj swoje własne.[[BR]] 
  277275 
  278  
  279276Plik <code>autoload.yml</code> musi wystartować z autoload: klucz i lista lokacji gdzie symfony powinno spojrzeć po klasy.  Każda lokacja wymaga etykiety; to daje jej możliwość odsunąć wejścia symfony. Dla każdej lokacji, dostarcza nazwę (pokaże się to jako komentarz w <code>config_autoload.yml.php</code>) i ścieżkę absolutną. Potem zdefiniuj czy szukanie ma być rekursywne, co kieruje symfony by zobaczyć wszystkie podkatalogi w poszukiwaniu plików <code>.php</code>, i wykluczy podkatalogi które chcesz. Listing 19-2 pokazuje lokacje które są używane jako domyślne w synftax.[[BR]] 
  280  
  281277 
  282278*Listing 19-2 Domyślna konfiguracja Autoloading, w $sf_symfony_data_dir/confgi/autoload.yml*