Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/17-Extending-Symfony (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 19 and Version 20 of Documentation/pl_PL/book/1.0/17-Extending-Symfony

Show
Ignore:
Author:
PiotrLegnica (IP: 87.105.199.91)
Timestamp:
08/25/07 17:10:30 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/17-Extending-Symfony

  v19 v20  
  11{{{ 
  22#!WikiMarkdown 
   3 
  34Rozdział 17 - Rozbudowywanie Symfony 
  45==================================== 
   6 
  57Prędzej czy później, będziesz musiał zmienić działanie symfony. Czy będziesz chciał zmienić zachowanie klasy, czy dodać nowe funkcje, ten moment na pewno nastąpi--każdy klient stawia indywidualne wymagania, których żaden framework nie da rady przewidzieć. Na szczęście ta sytuacja występuje na tyle często, że symfony udostępnia mechanizm rozbudowy klas zwany wstawkami. Możesz nawet wymienić klasy rdzenia symfony, zmieniając ustawienia fabryk. Po napisaniu rozszerzenia, możesz go spakować jako wtyczkę, aby można było użyć go w innej aplikacji, lub udostępnić innym użytkownikom symfony. 
   8 
  69Wstawki 
  710------- 
   11 
  812Pośród obecnych ograniczeń PHP, jednym z najbardziej uciążliwych jest brak możliwości dziedziczenia po więcej niż jednej klasie bazowej. Innym ograniczeniem jest brak możliwości dodawania lub nadpisywania metod już istniejącej klasy. By złagodzić te ograniczenia i uczynić framework naprawdę rozszerzalnym, symfony udostępnia klasę `sfMixer`. Nie jest ona nawiązaniem do gotowania, lecz do pojęcia wstawek w programowaniu zorientowanym obiektowo. Wstawka jest zbiorem metod lub funkcji, które mogą być dodane do klasy w celu jej rozszerzenia. 
   13 
  914###Wielokrotne dziedziczenie 
   15 
  1016Wielokrotne dziedziczenie jest zdolnością klasy do dziedziczenia po więcej niż jednej klasie bazowej. Spójrzmy na ten przykład. Wyobraź sobie klasy `Story` i `Book`, każda ma swoje właściwości i metody--tak jak pokazano na listingu 17-1. 
  1117 
  5864    $myNovel->getISBN(); 
  5965Jednym z rozwiązań mogłoby być napisanie dwóch interfejsów, które klasa `Novel` by implementowała, lecz wtedy nie byłoby   faktycznej implementacji tych metod w klasach bazowych. 
   66 
  6067###Mieszanie klas 
   68 
  6169Klasa `sfMixer` pochodzi do problemu inaczej, biorąc istniejącą klasę i rozszerzając ją a posteritori, jeśli klasa ta zawiera odpowiednie "punkty zaczepienia". Proces ten składa się z dwóch etapów: 
  6270 
  93101 
  94102###Deklarowanie klasy jako rozszerzalnej 
   103 
  95104By zadeklarować klasę jako rozszerzalną, musisz wstawić do kodu jeden lub więcej "punktów zaczepienia", które klasa `sfMixer` będzie mogła później zidentyfikować. Punkty te są wywołaniami metody `sfMixer::callMixins()`. Wiele klas symfony je posiada, w tym `sfRequest`, `sfResponse`, `sfController`, `sfUser`, czy `sfAction`. 
  96105 
  175184 
  176185###Rejestrowanie rozszerzeń 
   186 
  177187By zarejestrować rozszerzenie dla istniejącego punktu zaczepienia, wystarczy użyć metody `sfMixer::register()`. Pierwszym argumentem jest element który ma być rozszerzony, drugim funkcja PHP reprezentująca wstawkę. 
  178188 
  255265    => John sprints 500 meters 
  256266    => Nobody ever made 500 meters that fast before! 
   267 
  257268###Rozszerzanie z większą precyzją 
   269 
  258270Instrukcja `sfMixer::callMixins()` jest tak naprawdę tylko skrótem do czegoś nieco bardziej skomplikowanego. Metoda ta automatycznie przechodzi przez listę zarejestrowanych wstawek i wywołuje je pojedynczo, przekazując im rozszerzany obiekt i parametry rozszerzanej metody. W skrócie, `sfMixer::callMixins()` działa mniej więcej w sposób przedstawiony na listingu 17-11. 
  259271 
  312324Fabryki 
  313325------- 
   326 
  314327Fabryka jest definicją klasy przeznaczonej dla pewnego zadania. Rdzeń symfony używa fabryk, np. dla udostępnienia kontrolerów czy obsługi sesji. Gdy framework potrzebuje nowego obiektu żądania, przeszukuje ustawienia fabryk, by znaleźć nazwę klasy odpowiedzialnej za to zadanie. Domyślnym ustawieniem dla żądań jest `sfWebRequest`, więc symfony tworzy obiekty tej klasy, gdy musi zająć się żądaniem. Wielkim plusem stosowania ustawień fabryk, jest łatwość modyfikacji zachowania rdzenia symfony: wystarczy, że zmienisz definicję fabryki i symfony użyje twojej klasy w miejsce domyślnej. 
  315328 
  369382      request: 
  370383        class: myRequest 
   384 
  371385Pomosty do komponentów innych frameworków 
  372386----------------------------------------- 
   387 
  373388Jeżeli będziesz potrzebować funkcjonalności jakiejś klasy, ale nie będziesz chcieć kopiować jej do katalogu `lib/` symfony, prawdopodobnie umieścisz ją poza zasięgiem symfony. 
  374389W takim wypadku, będziesz musiał użyć `require` w swoim kodzie, by użyć tej klasy, chyba, że użyjesz pomostu by skorzystać z autoloadera symfony. 
  409424    ... 
  410425Dostępne pomosty są przechowywane w katalogu `$sf_symfony_lib_dir/addon/bridge/`. 
   426 
  411427Wtyczki 
  412428------- 
   429 
  413430Prawdopodobnie będziesz musiał ponownie użyć fragmentu kodu który napisałeś dla jednej z twoich aplikacji symfony. Jeżeli możesz tą funkcjonalność zmieścić w jednej klasie, wtedy nie ma problemu: Wrzuć klasę do folderu `lib/` innej aplikacji i autoloader zajmie się resztą. Jeśli jednak kod jest rozrzucony po wielu plikach, na przykład kompletnie nowy styl do generatora panelu administracyjnego lub kombinacja plików JavaScript i funkcji pomocniczych do automatyzacji twojego ulubionego efektu wizualnego, kopiowanie plików nie jest najlepszym rozwiązaniem. 
  414431 
  416433 
  417434Więc, krótko mówiąc, wtyczka jest spakowanym rozszerzeniem dla projektu symfony. Dzięki wtyczkom, będziesz mógł dzielić pomiędzy aplikacje nie tylko swój kod, ale także używać kodu wniesionego przez innych i dodawać nowe rozszerzenia do rdzenia symfony. 
   435 
  418436###Znajdowanie wtyczek do Symfony 
   437 
  419438Strona projektu symfony zawiera podstronę dedykowaną wtyczkom. Jest ona częścią wiki symfony i jest dostępna pod adresem: 
  420439 
  446465 
  447466Oprócz wiki symfony, innymi drogami do rozprowadzania wtyczek jest udostępnienie archiwów wtyczki do ściągnięcia, umieszczenia ich na kanale PEAR, lub w publicznym repozytorium kontroli wersji. 
   467 
  448468###Instalowanie wtyczki 
   469 
  449470Proces instalacji wtyczki jest różny dla każdego sposobu pakowania. Zawsze sprawdź dołączony plik `README` i/lub instrukcje instalacji na stronie wtyczki. Oprócz tego, zawsze czyść cache symfony po instalacji wtyczki. 
  450471 
  451472Wtyczki są instalowane dla całych projektów. Każda z metod opisanych w następnych sekcjach kończy się umieszczeniem plików wtyczki w katalogu `myproject/plugins/pluginName/`. 
   473 
  452474####Wtyczki PEAR 
   475 
  453476Wtyczki wymienione na wiki symfony są udostępnione jako pakiety PEAR dołączone do strony wiki. By zainstalować taki plugin, użyj zadania `plugin-install` podając pełny adres URL, tak jak pokazano na listingu 17-15. 
  454477 
  476499 
  477500Wszystkie te sposoby instalacji używają pakietów PEAR, więc termin "wtyczka PEAR" będzie używany ogólnie do określenia wtyczek zainstalowanych z wiki symfony, kanału PEAR, albo ściągniętego archiwum PEAR. 
   501 
  478502####Wtyczki spakowane 
   503 
  479504Niektóre wtyczki są zwykłymi archiwami. By je zainstalować, po prostu rozpakuj zawartość archiwum do folderu `plugins/` twojego projektu. Jeżeli wtyczka zawiera podfolder `web/`, skopiuj go albo dowiąż do katalogu `web/` projektu, tak jak pokazano na listingu 17-18. I nie zapomnij wyczyścić cache. 
  480505 
  488513 
  489514####Instalacja wtyczek z systemów kontroli wersji 
   515 
  490516Źródła wtyczek są czasem przechowywane w repozytoriach kodu dla kontroli wersji. Możesz je zainstalować poprzez wykonanie prostego checkoutu kodu do katalogu `plugins/`, ale może to być kłopotliwe, jeśli twój projekt także jest pod kontrolą wersji. 
  491517 
  504530 
  505531####Aktywacja modułu z wtyczki 
   532 
  506533Niektóre wtyczki zawierają całe moduły. Jedyną różnicą między modułami z wtyczek a klasycznymi modułami jest fakt, że moduły z wtyczek nie są przechowywane w katalogu `myproject/apps/myapp/modules/` (w celu łatwej aktualizacji). Muszą one być także aktywowane w pliku `settings.yml`, jak pokazano na listingu 17-20. 
  507534 
  518545 
  519546####Wyświetlanie listy zainstalowanych wtyczek 
   547 
  520548Jeżeli spojrzenie na katalog `plugins/` projektu mówi ci jakie wtyczki są zainstalowane, zadanie `plugin-list` powie ci nawet więcej: numer wersji oraz nazwę kanału z którego została zainstalowana wtyczka (zobacz listing 17-21). 
  521549 
  531559 
  532560####Aktualizacja i usuwanie wtyczek 
   561 
  533562By odinstalować wtyczkę PEAR, wywołaj zadanie `plugin-uninstall` z katalogu głównego projektu, tak jak pokazano na listingu 17-22. Musisz poprzedzić nazwę wtyczki nazwą kanału z którego została zainstalowana (użyj zadania `plugin-list` by się tego dowiedzieć). 
  534563 
  545574 
  546575By zaktualizować wtyczkę, użyj zadania `plugin-upgrade` (dla wtyczek PEAR) lub wywołaj `svn update` (dla wtyczek z SVN). Aktualizacja wtyczek rozprowadzanych jako archiwa jest nieco trudniejsza. 
   576 
  547577###Anatomia wtyczki 
   578 
  548579Wtyczki są pisane w PHP. Jeżeli rozumiesz jak zorganizowane są aplikacje, zrozumiesz także strukturę wtyczki. 
   580 
  549581####Struktura plików wtyczki 
   582 
  550583Katalog wtyczki jest zorganizowany mniej więcej tak, jak katalog projektu. Pliki wtyczki muszą znajdować się we właściwych folderach, by mogły być znalezione przez symfony. Przyjrzyj się strukturze plików wtyczki opisanej na listingu 17-23. 
  551584 
  589622 
  590623####Możliwości wtyczek 
   624 
  591625Wtyczki mogą zawierać wiele rzeczy. Ich zawartość jest automatycznie brana pod uwagę przez aplikację podczas działania i podczas wywoływania zadań z poziomu linii komend. Jednak by wtyczki działały jak należy, musisz uszanować kilka konwencji: 
  592626 
  613647 
  614648####Ręczne ustawianie wtyczki 
   649 
  615650Są pewne elementy których zadanie `plugin-install` nie może obsłużyć, i które wymagają ręcznego ustawiania podczas instalacji: 
  616651*  Dodatkowa konfiguracja aplikacji może być używana w kodzie wtyczki (np. używając `sfConfig::get('app_myconfig_foo')`), ale nie możesz umieścić domyślnych wartości w pliku `app.yml` zlokalizowanym w katalogu `config/` wtyczki. By obsłużyć domyślne wartości, użyj drugiego argumentu `sfConfig::get()`. Ustawienia wciąż mogą być nadpisane przez aplikację (zobacz listing 17-25). 
  620655 
  621656Ogólnie rzecz biorąc, cała konfiguracja mająca wylądować w plikach konfiguracyjnych aplikacji musi być dodana ręcznie. Wtyczki wymagające ręcznej instalacji powinny zawierać plik `README` szczegółowo opisujący proces instalacji. 
   657 
  622658####Personalizowanie wtyczki dla aplikacji 
   659 
  623660Kiedy chcesz spersonalizować wtyczkę, nigdy nie zmieniaj kodu znajdującego się w katalogu `plugins/`. Jeśli to zrobisz, stracisz swoje modyfikacje po aktualizacji wtyczki. Do potrzeb personalizacji wtyczki udostępniają konfigurację i wspierają nadpisywanie. 
  624661 
  670707 
  671708###Jak napisać wtyczkę 
   709 
  672710Tylko wtyczki pakowane jako pakiety PEAR mogą być instalowane poprzez zadanie `plugin-install`. Pamiętaj, że taka wtyczka może być rozprowadzana poprzez wiki symfony, kanał PEAR, lub zwykły download. Więc jeżeli chcesz być autorem wtyczki, lepiej jest opublikować ją jako pakiet PEAR niż jako zwykłe archiwum. Dodatkowo, wtyczki spakowane jako pakiety PEAR są łatwiejsze w aktualizacji, mogą deklarować zależności i automatycznie umieszczać assety w katalogu `web/`. 
   711 
  673712####Organizacja plików 
   713 
  674714Przypuśćmy, że zaimplementowałeś nową funkcję i chcesz spakować ją jako wtyczkę. Pierwszym krokiem jest logiczna organizacja plików, by mechanizmy ładowania symfony mogły je znaleźć. W tym celu musisz trzymać się struktury pokazanej na listingu 17-23. Listing 17-27 pokazuje przykładową strukturę plików wtyczki `sfSamplePlugin`. 
  675715 
  714754 
  715755####Tworzenie pliku package.xml 
   756 
  716757Następnym krokiem tworzenia wtyczki jest stworzenie pliku `package.xml` w katalogu głównym wtyczki. Plik ten podąża za składnią PEAR. Przyjrzyj się typowemu plikowi `package.xml` wtyczki symfony na listingu 17-28. 
  717758 
  813854 
  814855Interesującymi częściami są tagi `<contents>` i `<dependencies>`, opisane niżej. Co do reszty tagów, nie ma w nich nic specyficznego dla symfony, więc możesz odnieść się do dokumentacji PEAR (<http://pear.php.net/manual/en>) po więcej informacji nt. formatu `package.xml`. 
   856 
  815857####Zawartość 
   858 
  816859Tag `<contents>` jest miejscem w którym opisujesz strukturę plików wtyczki. Dzięki temu PEAR będzie wiedzieć co skopiować gdzie. Opisz strukturę plików używając tagów `<dir>` i `<file>`. Wszystkie tagi `<file>` muszą mieć atrybut `role="data"`. Część `<contents>` listingu 17-28 opisuje strukturę plików z listingu 17-27. 
  817860 
  820863 
  821864####Zależności wtyczek 
   865 
  822866Wtyczki są zaprojektowane by działać z odpowiednimi wersjami PHP, PEAR, symfony, pakietów PEAR lub innych wtyczek. 
  823867Zadeklarowanie tych zależności w tagu `<dependencies>` pozwoli PEAR-owi określić, czy wymagane pakiety są już zainstalowane i w razie potrzeby wygenerować wyjątek. 
  826870 
  827871Zalecane jest także zadeklarowanie maksymalnej wersji symfony dla każdej wtyczki. Spowoduje to wygenerowanie błędu gdy użytkownik będzie chciał użyć wtyczki z bardziej zaawansowaną wersją frameworka, i zobliguje autora wtyczki do sprawdzenia, czy działa ona z daną wersją przed wydaniem kolejnej wersji. Lepiej dostać ostrzeżenie i ściągnąć aktualizację niż mieć wtyczkę, która po cichu przestanie działać. 
   872 
  828873####Budowanie wtyczki 
   874 
  829875Komponent PEAR posiada komendę (`pear package`) która tworzy archiwum .tgz pakietu, jeśli zostanie ona wywołana z katalogu zawierającego `package.xml`, jak pokazano na listingu 17-29. 
  830876 
  883929 
  884930Przetestuj zachowanie wtyczki w swojej aplikacji. Jeżeli działa dobrze, jesteś gotowy do umieszczenia jej w innych projektach--lub udostępnienia jej społeczności symfony. 
   931 
  885932####Zamieszczanie własnej wtyczki na stronie Symfony 
   933 
  886934Wtyczka symfony zyskuje większą popularność, gdy jest rozpowszechniana poprzez stronę `symfony-project.com`. Twoje wtyczki także mogą być rozpowszechniane tą drogą, jeżeli wykonasz następujące instrukcje: 
  8879351.  Upewnij się, że plik `README` opisuje instalację i użycie twojej wtyczki, i że plik `LICENSE` zawiera informacje o użytej licencji. Sformatuj swój plik `README` używając składni formatowania Wiki (<http://www.symfony-project.com/trac/wiki/WikiFormatting>). 
  896944 
  897945####Nazewnictwo 
   946 
  898947By utrzymać porządek w folderze `plugins/`, upewnij się, że nazwy wtyczek są napisane `wielbłądzimStylem` i kończą się na `Plugin` (na przykład, `shoppingCartPlugin`, `feedPlugin`, itp.). Przed nazwaniem swojej wtyczki sprawdź czy nie istnieje już wtyczka o takiej samej nazwie. 
  899948 
  902951 
  903952Wtyczki powinny zawsze zawierać plik `LICENSE` zawierający warunki użycia i wybraną licencję. Powinieneś także dodać plik `README` do wyjaśnienia zmian wersji, przeznaczenia wtyczki, jej działania, instalacji i konfiguracji, itp. 
   953 
  904954Podsumowanie 
  905955------------ 
   956 
  906957Klasy symfony zawierają punkty zaczepienia `sfMixer` które dają możliwość modyfikacji ich z poziomu aplikacji. Mechanizm wstawek pozwala na wielokrotne dziedziczenie i nadpisywanie klas podczas działania, nawet jeśli ograniczenia PHP tego zabraniają. Możesz więc łatwo rozszerzyć możliwości symfony, nawet jeśli musisz zmodyfikować klasy rdzenia--po to powstała konfiguracja fabryk. 
  907958