Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/16-Application-Management-Tools (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 1 and Version 2 of Documentation/pl_PL/book/1.0/16-Application-Management-Tools

Show
Ignore:
Author:
Michal.Mech (IP: 82.210.152.253)
Timestamp:
07/03/07 23:51:35 (11 years ago)
Comment:

Spis treści rozdziału

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/16-Application-Management-Tools

  v1 v2  
  1 WERSJA ROBOCZA 
  2  
  31Oryginalny tekst: http://www.symfony-project.com/book/trunk/16-Application-Management-Tools [EN] 
  42 
  53= Rozdział 16 - Narzędzia do zarządzania projektem = 
   4== Logowanie == 
   5=== Logi PHP === 
   6=== Logi Symfony === 
   7==== Konfiguracja poziomu logów Symfony ==== 
   8==== Dodawanie komunikatu ==== 
   9==== Czyszczenie oraz wymiana plików logów ==== 
   10== Debugowanie == 
   11=== Tryb debugowania Symfony === 
   12=== Wyjątki Symfony === 
   13=== Rozszerzenie Xdebug === 
   14=== Pasek narzędziowy Web Debug === 
   15=== Debugowanie ręczne === 
   16== Populating a Database == 
   17=== Wykrywanie błędów składni === 
   18=== Uruchamianie importu === 
   19=== Korzystanie z relacji pomiędzy tabelami === 
   20== Wdrażanie aplikacji == 
   21=== Kompletowanie aplikacji dla transferu na FTP === 
   22=== Korzystanie z rsync podczas przyrostów aplikacji === 
   23=== Ignorowanie zbędnych plików === 
   24=== Zarządzanie wdrożoną aplikacją === 
   25== Podsumowanie ==