Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/16-Application-Management-Tools

You must first sign up to be able to contribute.

Oryginalny tekst: http://www.symfony-project.com/book/trunk/16-Application-Management-Tools [EN]

WERSJA ROBOCZA

Rozdział 16 - Narzędzia do zarządzania projektem

Logowanie

Logi PHP

Logi Symfony

Konfiguracja poziomu logów Symfony

Dodawanie komunikatu

Czyszczenie oraz wymiana plików logów

Debugowanie

Tryb debugowania Symfony

Wyjątki Symfony

Rozszerzenie Xdebug

Pasek narzędziowy Web Debug

Debugowanie ręczne

Populating a Database

Wykrywanie błędów składni

Uruchamianie importu

Korzystanie z relacji pomiędzy tabelami

Wdrażanie aplikacji

Kompletowanie aplikacji dla transferu na FTP

Korzystanie z rsync podczas przyrostów aplikacji

Ignorowanie zbędnych plików

Zarządzanie wdrożoną aplikacją

Podsumowanie