Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/15-Unit-and-Functional-TestingChapter (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 135 and Version 136 of Documentation/pl_PL/book/1.0/15-Unit-and-Functional-TestingChapter

Show
Ignore:
Author:
Waldemar.Mekal (IP: 91.192.165.110)
Timestamp:
11/13/07 23:30:05 (10 years ago)
Comment:

Translation Review

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/15-Unit-and-Functional-TestingChapter

  v135 v136  
  408408Testy funkcjonalne walidują elementy składowe twoich aplikacji. Symulują sesję użytkownika, wysyłają żądania i sprawdzają elementy obecne w odpowiedzi tak, jak Ty robiłbyś to ręcznie, aby upewnić się, czy akcja robi to, co powinna. W testach funkcjonalnych badasz scenariusz odpowiadający danemu przypadkowi użycia. 
  409409 
  410 /// 
  411  
  412410### Jak wyglądają testy funkcjonalne? 
  413411 
  414 Mógłbyś przeprowadzać swoje testy funkcjonalne używając przeglądarki tekstowej i wielu asercji wykorzystujących wyrażenia regularne, ale byłaby to duża strata czasu. Symfony dostarcza specjalnego obiektu, zwanego sfBrowser, który symuluje działanie przeglądarki podłączonej do aplikacji Symfony bez konieczności korzystania z serwera - i wolnej od opóźnień związanych z transmisją przez HTTP. Obiekt ten daje dostęp do istotnych obiektów każdego żądania (request, sesji, context, response). Symfony dostarcza również klasę będąca jej rozszerzeniem, sfTestBrowser, zaprojektowaną specjalnie do testów funkcjonalnych i posiadającą, oprócz wszystkich możliwości klasy sfBrowser, kilka eleganckich metod służacych do sprawdzania asercji. 
  415  
  416 Testy funkcjonalne zaczynają się tradycyjnie od inicjalizacji obiektu test browser. Obiekt ten wysyła żądania do akcji i weryfikuje, czy pewne elementy są obecne w odpowiedzi. 
   412Mógłbyś przeprowadzać swoje testy funkcjonalne używając przeglądarki tekstowej i wielu asercji wykorzystujących wyrażenia regularne, ale byłaby to duża strata czasu. Symfony dostarcza specjalnego obiektu - sfBrowser, który symuluje działanie przeglądarki połączonej z aplikacją Symfony bez konieczności korzystania z serwera - i wolnej od opóźnień związanych z transmisją przez HTTP. sfBrowser daje dostęp do istotnych obiektów każdego żądania (obiekty: request, session, context, response). Symfony dostarcza również rozszerzenie tej klasy - klasę sfTestBrowser, zaprojektowaną specjalnie do testów funkcjonalnych i posiadającą, oprócz wszystkich możliwości klasy sfBrowser, kilka eleganckich metod służacych do sprawdzania asercji. 
   413 
   414Testy funkcjonalne zaczynają się zwykle od inicjalizacji obiektu sfTestBrowser. Obiekt ten wysyła żądania do akcji i weryfikuje, czy pewne elementy są obecne w odpowiedzi. 
  417415 
  418416Przykładowo, za każdym razem, gdy generujesz szkielet modułu za pomocą polecenia init-module lub propel-init-crud, Symfony tworzy prosty test funkcjonalny dla tego modułu. Test ten wykonuje żądanie do domyślnej akcji modułu, po czym sprawdza kod statusu odpowiedzi, moduł i akcję wyznaczoną przez system routingu oraz obecność pewnej frazy w treści odpowiedzi. Dla modułu foobar wygenerowany plik foobarActionsTest.php wygląda jak na listingu 15-9. 
  438436 
  439437>**TIP** 
  440 > Metody obiektu browser zwracają obiekt sfTestBrowser, więc możesz łańcuchowo wywoływać metody w celu zwiększenia czytelności twoich testów. Nazywa się to płynnym interfejsem obiektu, ponieważ nic nie przerywa strumienia wywołań metod. 
  441  
  442 Testy funkcjonalne mogą zawierać wiele żądań i bardziej skomplikowane asercje; wkrótce, w kolejnych podrozdziałach, odkryjesz wszystkie możliwości. 
  443  
  444 Aby uruchomić test funkcjonalny użyj polecenia test-functional z linii poleceń Symfony, jak pokazano na listingu 15-10. Oczekuje ono nazwy aplikacji i nazwy testu (bez przyrostka Test.php). 
   438> Metody obiektu browser zwracają obiekt sfTestBrowser, możesz więc łańcuchowo wywoływać metody w celu zwiększenia czytelności twoich testów. Nazywa się to płynnym interfejsem obiektu, ponieważ nic nie przerywa strumienia wywołań metod. 
   439 
   440Testy funkcjonalne mogą zawierać wiele żądań i bardziej skomplikowane asercje; w kolejnych podrozdziałach poznasz wszystkie możliwości. 
   441 
   442Aby uruchomić test funkcjonalny, użyj polecenia test-functional z linii poleceń Symfony, jak pokazano na listingu 15-10. Oczekuje ono nazwy aplikacji i nazwy testu (bez przyrostka Test.php). 
  445443 
  446444*Listing 15-10 - Uruchamianie pojedynczego testu funkcjonalnego z linii poleceń* 
  456454    1..4 
  457455 
  458 Wygenerowane testy funkcjonalne dla nowego modułu domyślnie kończą się niepowodzeniem. Dzieje sie tak dlatego, że w nowo utworzonym module akcja index przekierowuje do strony z gratulacjami (zamieszczonej w module default Symfony), która zawiera frazę "This is a temporary page" ("To jest strona tymczasowa" - tłum.). Dopóki nie zmodyfikujesz akcji index, testy dla tego modułu będą kończyły się porażką, co gwarantuje że aplikacja z niedokończonym modułem nie może przejść testów pomyślnie
   456Wygenerowane testy funkcjonalne dla nowego modułu domyślnie kończą się niepowodzeniem. Dzieje sie tak dlatego, że w nowo utworzonym module akcja index przekierowuje do strony z gratulacjami (zamieszczonej w module default Symfony), która zawiera frazę "This is a temporary page" ("To jest strona tymczasowa" - tłum.). Dopóki nie zmodyfikujesz akcji index, testy dla tego modułu będą kończyły się niepomyślnie, co gwarantuje że aplikacja z niedokończonym modułem nie może przejść wszystkich testów
  459457 
  460458>**NOTE** 
  461459> W testach funkcjonalnych funkcja autoloading (automatyczne ładowanie klas) jest włączona, więc nie musisz dołączać plików własnoręcznie. 
  462460 
   461 
   462/// 
  463463 
  464464### Korzystanie z obiektu sfTestBrowser