Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/15-Unit-and-Functional-TestingChapter (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 134 and Version 135 of Documentation/pl_PL/book/1.0/15-Unit-and-Functional-TestingChapter

Show
Ignore:
Author:
Waldemar.Mekal (IP: 91.192.165.110)
Timestamp:
11/13/07 22:55:47 (10 years ago)
Comment:

Translation Review

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/15-Unit-and-Functional-TestingChapter

  v134 v135  
  403403    } 
  404404 
  405 /// 
  406  
  407405Testy funkcjonalne 
  408406------------------ 
  409407 
  410 Testy funkcjonalne służa do weryfikacji działania części twojej aplikacji. Symulują sesję użytkownika, wysyłają żądania i sprawdzają elementy obecne w odpowiedzi, tak jak Ty robiłbyś to ręcznie, aby sprawdzić czy akcja robi to co powinna. W testach funkcjonalnych badasz scenariusz odpowiadający danemu przypadkowi użycia. 
   408Testy funkcjonalne walidują elementy składowe twoich aplikacji. Symulują sesję użytkownika, wysyłają żądania i sprawdzają elementy obecne w odpowiedzi tak, jak Ty robiłbyś to ręcznie, aby upewnić się, czy akcja robi to, co powinna. W testach funkcjonalnych badasz scenariusz odpowiadający danemu przypadkowi użycia. 
   409 
   410/// 
  411411 
  412412### Jak wyglądają testy funkcjonalne?