Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/12-Caching (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 5 and Version 6 of Documentation/pl_PL/book/1.0/12-Caching

Show
Ignore:
Author:
jagi (IP: 80.54.146.5)
Timestamp:
09/26/09 22:11:30 (8 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/12-Caching

  v5 v6  
  1313Symfony dostarcza elastycznego systemu cache'owania po stronie serwera. Umożliwia on zapisywania do pliku całych odpowiedzi serwera, rezultatów wywołania akcji, partiali oraz fragmentów szablonów, poprzez intuicyjną konfigurację opartą na plikach YAML. Kiedy źródłowe dane ulegną zmianie, możesz w łatwy sposób wyczyścić wybrane partie cache'u poprzez wiersz poleceń lub specjalne metody akcji. Symfony, wprowadza także łatwy sposób kontrolowania cache'u po stronie klienta przez nagłówki HTTP 1.1. Ten rozdział poświęcony jest wszystkim tym aspektom a także da Ci kilka wskazówek odnośnie monitorowania usprawnień jakie cache'owanie może wnieść w Twoich aplikacjach. 
  1414 
  15 '''Cache'owania odpowiedzi serwera''' 
   15Cache'owania odpowiedzi serwera 
  1616 
  1717Zasada działania systemu cache'owania HTML jest prosta: Część lub cały kod HTML wysłany do użytkownika w odpowiedzi serwera może by ponownie wykorzystany w podobnych odpowiedziach. Kod HTML jest przechowywany w specjalnym miejscu (folder cache/ w symfony), który aplikacja będzie przeszukiwała przed wykonaniem akcji. Jeśli znaleziono odpowiedni plik cache, jest on wysyłany do użytkownika bez wykonania akcji. Takie rozwiązanie znacząco przyspiesza cały proces. Jeśli plik cache nie został odnaleziony, akcja wykonywana jest w standardowy sposób a jej wynik (kod HTML) jest przechowywany w katalogu cache w celu wykorzystania w przyszłych żądaniach.