Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/10-Forms (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 8 and Version 9 of Documentation/pl_PL/book/1.0/10-Forms

Show
Ignore:
Author:
kwiateusz (IP: 88.156.63.20)
Timestamp:
07/16/07 12:32:48 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/10-Forms

  v8 v9  
  203203*Obraz 10-1 Efekt działania input_date_tag() przy rich=true* 
  204204 
  205 [[Image(http://www.symfony-project.com/images/book/trunk/F1001.png, nolink)]] 
   205![Efekt działania input_date_tag() przy rich=true](/images/trunk/F1001.png "Efekt działania input_date_tag przy rich=true") 
  206206 
  207207Jeśli nie użyłeś atrybutu rich, to pomocnik wyświetli trzy listy wyboru wypełnione z odpowiednim zakresem liczb dla: miesięcy, dni i lat. Możesz także wyświetlić te listy osobno odpowiednio używając pomocników: dla dni select_day_tag(), dla miesięcy select_month_tag() i dla lat select_year_tag(). Wartościami domyślnymi dla tych pomocników jest aktualna data. Listning 10-3 pokazuje przykład wyświetlania dat: