Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/08-Inside-the-Model-Layer (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 3 and Version 4 of Documentation/pl_PL/book/1.0/08-Inside-the-Model-Layer

Show
Ignore:
Author:
Artur.Kotyrba (IP: 195.234.40.230)
Timestamp:
07/24/07 15:08:30 (10 years ago)
Comment:

Dodano sekcję "Przykład schematu bazy danych"

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/08-Inside-the-Model-Layer

  v3 v4  
  6060 
  6161 
  62 Symfony's Database Schema 
   62Schemat bazy danych w symfony 
  6363------------------------- 
   64Aby stworzyć obiektowy model danych do użycia z symfony musisz najpierw dokonać translacji całego relacyjnego modelu bazy danych na obiektowy. Aby tego dokonać ORM potrzebuje opisu modelu relacyjnego - czyli schematu bazy danych. W schemacie definiujesz tabele, relacje między nimi oraz kolumny i ich charakterystykę. 
   65 
   66Symfony używa do opisu schematów formatu YAML. Plik *schema.yml* musi być umieszczony w katalogu *myproject/config/*. 
   67 
   68>**NOTE** 
   69>Symfony może także używać natywnego formatu Propel'a - XML'a, co zostanie opisane w dalszej części rozdziału. 
   70 
  6471###Przykład schematu bazy danych 
  65 ###Podstawowa składnia schematów bazy danych 
   72 
   73Jak dokonać translacji struktury bazy danych na schemat rozumiany przez ORM? Najłatwiej pokazać to na przykładzie. Wyobraź sobie, że masz bazę danych *blog* z dwoma tabelami: *blog_article*(artykuły) i *blog_comment*(komentarze) o strukturze pokazanej na Schemacie 8-1. 
   74 
   75Schemat 8-1 - Schemat bazy danych *blog* 
   76 
   77<img src='http://www.symfony-project.com/images/book/trunk/F0801.png' alt='nie można otworzyć obrazka'/> 
   78 
   79Dla powyższego schematu plik *schema.yml* powinien wyglądać tak jak na Listingu 8-3. 
   80 
   81Listing 8-3 - Plik *schema.yml* 
   82 
   83    propel: 
   84      blog_article: 
   85        _attributes: { phpName: Article } 
   86        id: 
   87        title:       varchar(255) 
   88        content:     longvarchar 
   89        created_at: 
   90      blog_comment: 
   91        _attributes: { phpName: Comment } 
   92        id: 
   93        article_id: 
   94        author:      varchar(255) 
   95        content:     longvarchar 
   96        created_at: 
   97 
   98Zauważ, że nazwa bazy danych (*blog*) nie pojawia się w pliku *schema.xml*. Zamiast tego baza danych jest opisana pod nazwą połączenia (w tym wypadku *propel*). Jest tak ponieważ ustawienia połączenia mogą się różnić między środowiskami, w których działa aplikacja. Na przykład, uruchamiając aplikację w środowisku deweloperskim możesz korzystać z deweloperskiej wersji bazy danych (np. *blog_dev*), jednak nadal z tą samą strukturą jak w środowisku produkcyjnym. Ustawienia połączeń są umieszczone w pliku *databases.yml*, opisanym w późniejszej części rodziału - **Połączenie z bazą danych**. Schemat nie zawiera szczegółów połączenia, jedynie odwołanie do nazwy połączenia, którym zarządza warstwa abstrakcji bazodanowej. 
   99 
   100[cdn.] 
   101 
   102###Podstawowa składnia schematów bazy danych  
  66103Klasy Modelu 
  67104------------