Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/06-Inside-the-Controller-Layer (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 38 and Version 39 of Documentation/pl_PL/book/1.0/06-Inside-the-Controller-Layer

Show
Ignore:
Author:
Pawel.Ledwon (IP: 83.22.216.221)
Timestamp:
07/29/07 14:04:38 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/06-Inside-the-Controller-Layer

  v38 v39  
  623623          database: DATABASE_CONNECTION     # Nazwa używanej bazy danych 
  624624 
  625 Dostępne klasy przechowywania danych sesyjnych to `sfMySQLSessionStorage`, `sfPostgreSQLSessionStorage` i sfPDOSessionStorage; zaleca się używania ostatniej. Opcjonalna opcja `database` definiuje połączenie z bazą danych, które ma zostać użyte; wtedy symfony użyje pliku `databases.yml` (patrz [rozdział 8](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/08-Inside-the-Model-Layer)), aby pobrać ustawienia danego połączenia (hosta, nazwę bazy danych, użytkownika i hasło). 
   625Dostępne klasy przechowywania danych sesyjnych to `sfMySQLSessionStorage`, `sfPostgreSQLSessionStorage` i sfPDOSessionStorage; zaleca się używania ostatniej. Opcjonalna opcja `database` definiuje połączenie z bazą danych, które ma zostać użyte; wtedy symfony użyje pliku `databases.yml` (patrz [rozdział 8.](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/08-Inside-the-Model-Layer)), aby pobrać ustawienia danego połączenia (hosta, nazwę bazy danych, użytkownika i hasło). 
  626626 
  627627Przedawnienie sesji następuje automatycznie po liczbie sekund określonej przez `sf_timeout`. Stała ta ma domyślną wartość 30 minut, lecz może być zmieniana dla dowolnego środowiska w pliku konfiguracji `settings.yml`, co pokazano na Listingu 6-22. 
  757757 
  758758>**TIP** 
  759 > Wśród pluginów symfony, `sfGuardPlugin` rozszerza klasę sesji, aby uczynić logowanie i wylogowanie prostszymi. [Rozdział 17](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/17-Extending-Symfony) zawiera więcej informacji na ten temat. 
   759> Wśród pluginów symfony, `sfGuardPlugin` rozszerza klasę sesji, aby uczynić logowanie i wylogowanie prostszymi. [Rozdział 17.](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/17-Extending-Symfony) zawiera więcej informacji na ten temat. 
  760760 
  761761### Przywileje złożone 
  10381038    } 
  10391039 
  1040 Filtry są intensywnie wykorzystywane jako plug-iny, jako że umożliwają rozszerzenie całej aplikacji. Przeczytaj [rozdział 17](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/17-Extending-Symfony), aby dowiedzieć się więcej o plug-inach, i zaglądnij do wiki ([http://www.symfony-project.com/trac/wiki](http://www.symfony-project.com/trac/wiki)) po więcej przykładów. 
   1040Filtry są intensywnie wykorzystywane jako plug-iny, jako że umożliwają rozszerzenie całej aplikacji. Przeczytaj [rozdział 17.](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/17-Extending-Symfony), aby dowiedzieć się więcej o plug-inach, i zaglądnij do wiki ([http://www.symfony-project.com/trac/wiki](http://www.symfony-project.com/trac/wiki)) po więcej przykładów. 
  10411041 
  10421042Konfiguracja modułów