Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/06-Inside-the-Controller-Layer (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 37 and Version 38 of Documentation/pl_PL/book/1.0/06-Inside-the-Controller-Layer

Show
Ignore:
Author:
Pawel.Ledwon (IP: 83.22.216.221)
Timestamp:
07/29/07 14:03:17 (11 years ago)
Comment:

Odnośniki...

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/06-Inside-the-Controller-Layer

  v37 v38  
  284284    return sfView::NONE; 
  285285 
  286 W tym przypadku żaden szablon nie zostanie wyświetlony. Znaczy to, że możesz całkowicie ominąć warstwę widoku i zwrócić kod HTML bezpośrednio z akcji. W Listingu 6-10 przedstawiono specjalnie stworzoną do tego metodę symfony `renderText()`. Ten sposób może stać się użyteczny, jeżeli potrzebujesz nadzwyczajnej reaktywności akcji, jak w przypadku interakcji AJAX, które zostaną omówione w rozdziale 11 (TODO: link...).  
   286W tym przypadku żaden szablon nie zostanie wyświetlony. Znaczy to, że możesz całkowicie ominąć warstwę widoku i zwrócić kod HTML bezpośrednio z akcji. W Listingu 6-10 przedstawiono specjalnie stworzoną do tego metodę symfony `renderText()`. Ten sposób może stać się użyteczny, jeżeli potrzebujesz nadzwyczajnej reaktywności akcji, jak w przypadku interakcji AJAX, które zostaną omówione w [rozdziale 11](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/11-Ajax-Integration).  
  287287 
  288288*Listing 6-10 - Omijanie widoku poprzez wypisywanie odpowiedzi i zwrócenie *`sfView::NONE` 
  623623          database: DATABASE_CONNECTION     # Nazwa używanej bazy danych 
  624624 
  625 Dostępne klasy przechowywania danych sesyjnych to `sfMySQLSessionStorage`, `sfPostgreSQLSessionStorage` i sfPDOSessionStorage; zaleca się używania ostatniej. Opcjonalna opcja `database` definiuje połączenie z bazą danych, które ma zostać użyte; wtedy symfony użyje pliku `databases.yml` (patrz Rozdział 8 TODO: Link...), aby pobrać ustawienia danego połączenia (hosta, nazwę bazy danych, użytkownika i hasło). 
   625Dostępne klasy przechowywania danych sesyjnych to `sfMySQLSessionStorage`, `sfPostgreSQLSessionStorage` i sfPDOSessionStorage; zaleca się używania ostatniej. Opcjonalna opcja `database` definiuje połączenie z bazą danych, które ma zostać użyte; wtedy symfony użyje pliku `databases.yml` (patrz [rozdział 8](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/08-Inside-the-Model-Layer)), aby pobrać ustawienia danego połączenia (hosta, nazwę bazy danych, użytkownika i hasło). 
  626626 
  627627Przedawnienie sesji następuje automatycznie po liczbie sekund określonej przez `sf_timeout`. Stała ta ma domyślną wartość 30 minut, lecz może być zmieniana dla dowolnego środowiska w pliku konfiguracji `settings.yml`, co pokazano na Listingu 6-22. 
  757757 
  758758>**TIP** 
  759 > Wśród pluginów symfony, `sfGuardPlugin` rozszerza klasę sesji, aby uczynić logowanie i wylogowanie prostszymi. Rozdział 17 (TODO: Link...) zawiera więcej informacji na ten temat. 
   759> Wśród pluginów symfony, `sfGuardPlugin` rozszerza klasę sesji, aby uczynić logowanie i wylogowanie prostszymi. [Rozdział 17](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/17-Extending-Symfony) zawiera więcej informacji na ten temat. 
  760760 
  761761### Przywileje złożone 
  823823W metodach `validate()` możesz umieścić dowolny kod. Upewnij się tylko, czy zwracają one albo prawdę, albo fałsz. Jako, że jest to metoda klasy `sfActions`, ma ona również dostęp do obiektów `sfRequest` i `sfUser`, które mogą być przydatne w walidacji wejścia i kontekstu żądania. 
  824824 
  825 Możesz użyć tego mechanizmu, aby zaimplementować walidację formularzy (tj. kontrolować wartości wprowadzane przez użytkownika w formularzu, zanim zostaną przetworzone), lecz jest to typ powtarzalnego zadania, dla których symfony posiada zautomatyzowane narzędzia, które opisano w Rozdziale 10 (TODO: Link). 
   825Możesz użyć tego mechanizmu, aby zaimplementować walidację formularzy (tj. kontrolować wartości wprowadzane przez użytkownika w formularzu, zanim zostaną przetworzone), lecz jest to typ powtarzalnego zadania, dla których symfony posiada zautomatyzowane narzędzia, które opisano w [rozdziale 10](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/10-Forms). 
  826826 
  827827Filtry 
  10381038    } 
  10391039 
  1040 Filtry są intensywnie wykorzystywane jako plug-iny, jako że umożliwają rozszerzenie całej aplikacji. Przeczytaj rozdział 17 (TODO: Link), aby dowiedzieć się więcej o plug-inach, i zaglądnij do wiki ([http://www.symfony-project.com/trac/wiki](http://www.symfony-project.com/trac/wiki)) po więcej przykładów. 
   1040Filtry są intensywnie wykorzystywane jako plug-iny, jako że umożliwają rozszerzenie całej aplikacji. Przeczytaj [rozdział 17](http://www.symfony-project.com/translated_book/1_0/pl_PL/17-Extending-Symfony), aby dowiedzieć się więcej o plug-inach, i zaglądnij do wiki ([http://www.symfony-project.com/trac/wiki](http://www.symfony-project.com/trac/wiki)) po więcej przykładów. 
  10411041 
  10421042Konfiguracja modułów