Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/05-Configuring-Symfony (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 6 and Version 7 of Documentation/pl_PL/book/1.0/05-Configuring-Symfony

Show
Ignore:
Author:
Tomasz.Cudok (IP: 212.106.164.250)
Timestamp:
09/05/07 23:57:50 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/05-Configuring-Symfony

  v6 v7  
  22 
  33WERSJA ROBOCZA 
   4 
  45{{{ 
  56#!WikiMarkdown 
  1920System konfiguracji 
  2021------------------- 
   22 
  2123Niezależnie od celu, większość aplikacji sieciowych posiada wspólny zbiór funkcjonalności. Na przykład, niektóre sekcje aplikacji mogą być dostępne tylko dla określonego podzbioru użytkowników, strony są otaczane layoutem, formularz może być wypełniony danymi wprowadzonymi przez użytkownika po nieudanej walidacji. Framework zapewnia obsługę tych funkcjonalności, a developer może dostosować je do własnych potrzeb używając plików konfiguracyjnych. Ten sposób pisania aplikacji pozwala na zaoszczędzenie dużych ilości czasu, ponieważ wiele zmian w aplikacji nie wymaga napisania ani jednej linijki kodu, nawet, jeśli za zmianami kryje się duża ilość kodu. Jest to także rozwiązanie dużo bardziej skuteczne, ponieważ zapewnia, że zmiany mogą być dokonywane w pojedynczym i łatwym do odnalezienia miejscu. 
  2224 
  3436  * Szybkim: Pliki konfiguracyjne nigdy nie jest przetwarzane pzez aplikację, lecz przez system konfiguracji, który kompiluje je do szybkiego w przetwarzaniu kodu PHP. 
  3537 
  36 ###Składnia języka YAML i konwencje symfony 
   38### Składnia języka YAML i konwencje symfony 
  3739Domyślnym językiem plików konfiguracyjnych w symfony jest YAML, zamiast bardziej tradycyjnych formatów INI czy XML. YAML przedstawia strukturę za pomocą wcięć i szybki w tworzeniu. Jego zalety i proste zasady zostały już opisane w [link]Rozdziale 1[/link]. Jednakże, musisz pamiętać o kilku zasadach podczas tworzenia plików YAML. Ta sekcja wprowadza najbardziej znaczące zasady. Pełny opis języka YAML można znaleźć na stronie http://www.yaml.org. 
  3840 
  164166}}} 
  165167 
  166 == Pomocy, plik YAML zabił moją aplikację! == 
   168>**SIDEBAR** 
   169> A jeśli nie spodobał Ci się YAML 
   170
   171> YAML jest tylko interfejsem pozwalającym definiować wartości używane w kodzie PHP, więc konfiguracja zdefiniowana w plikach YAML zostanie przetworzona do kodu PHP. Po użyciu swojej aplikacji, możesz obejrzeć zcacheowaną wersję konfiguracji (np. w pliku cache/myapp/dev/config). Znajdziesz tam pliki PHP odpowiadające plikom konfiguracyjnym YAML. O cacheowaniu konfiguracji dowiesz się więcej w dalszej części rozdziału. 
   172> Jeśli nie chcesz używać plików YAML, możesz z nich zrezygnować i wykorzystać inny format (XML, INI itd.) lub ręcznie utworzyć pliki PHP. W książce napotkasz na alternatywne sposoby definiowania konfiguracji bez użycia YAMLa, a nawet nauczysz się podmieniać klasy do obsługi konfiguracji w symfony na własne (w rozdziale 19). Jeśli będziesz z nich korzystał w mądry sposób, będziesz mógł ominąć pliki konfiguracyjne bądź też utworzyć swój własny format konfiguracji. 
   173 
   174=== Pomocy, plik YAML zabił moją aplikację! 
   175 
  167176Pliki YAML są przetwarzane do tablic w PHP, a następnie ich wartości są używane w różnych częściach aplikacji do zmiany zachowania widoku, kontrolera czy modelu. W wielu przypadkach, gdy wystąpi problem w pliku YAML, nie zostanie on wykryty zanim wartość nie będzie potrzebna. Co więcej, błąd lub wyjątek, który zostanie wyrzucony, nie powie nam wprost, że jest związany z plikiem konfiguracyjnym YAML. 
  168177 
  170179 
  171180  * Zapomniałeś o spacji pomiędzy kluczem i wartością: 
  172  
   181         
  173182        key1:value1      # Brak spacji po dwukropku 
  174183 
  199208        income: 12,345   # Dopóki nie dokonasz konwersji, wartość pozostanie ciągiem znaków. 
  200209   
  201 == Przegląd plików konfiguracyjnych == 
   210Przegląd plików konfiguracyjnych 
   211-------------------------------- 
   212 
  202213Konfiguracja jest rozdzielona na podzielone tematycznie pliki. Zawierają one definicję parametrów lub ustawień. Niektóre z tych parametrów mogą być nadpisane na różnych poziomach (projektu, aplikacji czy modułu); niektóre są specyficzne dla określonego poziomu. Następne rozdziały będą skupiać się na plikach konfiguracych powiązanych z głównym tematem rozdziału, natomiast w rozdziale 19 zostanie omówiona zaawansowana konfiguracja. 
  203214 
  204 === Konfiguracja projektu === 
   215=== Konfiguracja projektu 
   216 
  205217Kilka plików konfiguracyjnych projektu jest utworzonych domyślnie. Oto pliki, które można znaleźć katalogu myproject/conifg/: 
  206218  * config.php: Jest to jeden z pierwszych plików, które są wykonywane po przyjęciu jakiekolwiek żądania. Zawiera on ścieżkę do plików frameworku, którą możesz zmienić by użyć innej instalacji frameworka. Jeśli dodasz jakieś definicje stałych na końcu tego pliku, stałe te będą dostępne w każdej aplikacji tego projektu. Rozdział 19 opisuje ten plik dokładniej. 
  211223   
  212224Te pliki są najczęściej używane przez zewnętrzne komponenty lub przez programy konsolowe, lub muszą być przetworzone jeszcze zanim jakikolwiek parser YAML'a zostanie załadowany. Dlatego niektóre z nich nie używają formatu YAML. 
  213 === Konfiguracja aplikacji === 
  214 ==== Konfiguracja Front Controllera ==== 
  215 ==== Główna konfiguracja aplikacji ==== 
  216 ==== Konfiguracja internacjonalizacji ==== 
  217 ==== Dodatkowa konfiguracja aplikacji ==== 
  218 === Konfiguracja modułu === 
  219 == Środowisko == 
  220 === Czym jest środowisko? === 
  221 == Kaskada konfiguracji == 
  222 == Cache konfiguracji == 
  223 == Dostęp do konfiguracji z kodu == 
  224 === Klasa sfConfig === 
  225 === Niestandardowe ustawienia aplikacji i plik app.yml === 
  226 == Wskazówki jak uzyskać więcej z użycia plików konfiguracyjnych == 
  227 === Używanie stałych w plikach YAML === 
  228 === Używanie skryptowalnej konfiguracji === 
  229 === Przeglądanie Twojego własnego pliku YAML === 
  230 == Podsumowanie == 
   225 
   226=== Konfiguracja aplikacji 
   227 
   228==== Konfiguracja Front Controllera 
   229 
   230==== Główna konfiguracja aplikacji 
   231 
   232==== Konfiguracja internacjonalizacji 
   233 
   234==== Dodatkowa konfiguracja aplikacji 
   235 
   236=== Konfiguracja modułu 
   237 
   238Środowisko 
   239---------- 
   240 
   241=== Czym jest środowisko? 
   242 
   243=== Kaskada konfiguracji 
   244 
   245Cache konfiguracji 
   246------------------ 
   247 
   248Dostęp do konfiguracji z kodu 
   249----------------------------- 
   250 
   251=== Klasa sfConfig 
   252 
   253=== Niestandardowe ustawienia aplikacji i plik app.yml 
   254 
   255Wskazówki jak lepiej wykorzystać pliki konfiguracyjne 
   256----------------------------------------------------- 
   257 
   258=== Używanie stałych w plikach YAML 
   259 
   260=== Używanie skryptowalnej konfiguracji 
   261 
   262=== Przeglądanie Twojego własnego pliku YAML 
   263 
   264Podsumowanie 
   265------------