Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/05-Configuring-Symfony (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 5 and Version 6 of Documentation/pl_PL/book/1.0/05-Configuring-Symfony

Show
Ignore:
Author:
Tomasz.Cudok (IP: 212.106.164.250)
Timestamp:
09/05/07 02:55:30 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/05-Configuring-Symfony

  v5 v6  
  165165 
  166166== Pomocy, plik YAML zabił moją aplikację! == 
   167Pliki YAML są przetwarzane do tablic w PHP, a następnie ich wartości są używane w różnych częściach aplikacji do zmiany zachowania widoku, kontrolera czy modelu. W wielu przypadkach, gdy wystąpi problem w pliku YAML, nie zostanie on wykryty zanim wartość nie będzie potrzebna. Co więcej, błąd lub wyjątek, który zostanie wyrzucony, nie powie nam wprost, że jest związany z plikiem konfiguracyjnym YAML. 
   168 
   169Jeśli aplikacja nagle przestanie działać po zmianach w pliku konfiguracyjnym, powinieneś sprawdzić czy nie popełniłeś jednego z często popełnianych przez nieuważnych programistów błędu: 
   170 
   171  * Zapomniałeś o spacji pomiędzy kluczem i wartością: 
   172 
   173        key1:value1      # Brak spacji po dwukropku 
   174 
   175  * Klucze w sekwencji nie posiadają jednakowych wcięć: 
   176 
   177        all: 
   178          key1:  value1 
   179           key2: value2  # Poziom wcięcia nie jest taki sam 
   180          key3:  value3 
   181 
   182  * Użyłeś zarezerwowanego znaku języka YAML w kluczu lub wartości bez użycia apostrofów: 
   183 
   184        message: tell him: go way    # znaki :, [, ], { and } są zarezerwowane w YAML'u 
   185        message: 'tell him: go way'  # Poprawna składnia 
   186 
   187  * Robisz zmiany w zakomentowanej linii: 
   188 
   189        # key: value     # Ustawienie nigdy nie będzie brane pod uwagę przez znak # na początku 
   190 
   191  * Ustawiasz dwa razy wartość dla tego samego klucza na jednym poziomie: 
   192 
   193        key1: value1 
   194        key2: value2 
   195        key1: value3     # klucz key1 jest ustawiany dwa razy, pod uwagę zostanie wzięta ostatnia ustawiona wartość 
   196 
   197  * Wydaje Ci się, że ustawienie przyjmie specjalny typ, podczas gdy jest zawsze ciągiem znaków, dopóty dopóki go nie skonwertujesz: 
   198 
   199        income: 12,345   # Dopóki nie dokonasz konwersji, wartość pozostanie ciągiem znaków. 
   200   
  167201== Przegląd plików konfiguracyjnych == 
   202Konfiguracja jest rozdzielona na podzielone tematycznie pliki. Zawierają one definicję parametrów lub ustawień. Niektóre z tych parametrów mogą być nadpisane na różnych poziomach (projektu, aplikacji czy modułu); niektóre są specyficzne dla określonego poziomu. Następne rozdziały będą skupiać się na plikach konfiguracych powiązanych z głównym tematem rozdziału, natomiast w rozdziale 19 zostanie omówiona zaawansowana konfiguracja. 
   203 
  168204=== Konfiguracja projektu === 
   205Kilka plików konfiguracyjnych projektu jest utworzonych domyślnie. Oto pliki, które można znaleźć katalogu myproject/conifg/: 
   206  * config.php: Jest to jeden z pierwszych plików, które są wykonywane po przyjęciu jakiekolwiek żądania. Zawiera on ścieżkę do plików frameworku, którą możesz zmienić by użyć innej instalacji frameworka. Jeśli dodasz jakieś definicje stałych na końcu tego pliku, stałe te będą dostępne w każdej aplikacji tego projektu. Rozdział 19 opisuje ten plik dokładniej. 
   207  * databases.yml: W tym pliku definiowany jest sposób dostępu do bazy danych (host, login, hasło, nazwa bazy itd.). Rozdział 8 zawiera więcej informacji o tym pliku. Można go nadpisać na poziomie aplikacji. 
   208  * properties.ini: Ten plik przechowuje kilka parametrów używanych przez narzędzia dostępne z linii komend, m. in. nazwę projektu i ustawienia połączeń z odległymi serwerami. W rozdziale 16 znajduje się szerszy opis możliwości użycia tego pliku. 
   209  * rsync_exclude.txt: Ten plik określa które katalogi powinny być wykluczone z synchronizacji pomiędzy serwerami. Jest omówiony w rozdziale 16. 
   210  * schema.yml i propel.ini: Są to pliki konfiguracyjne dostępu do danych używane przez Propel (warstwę ORM symfony). Dzięki nim biblioteki Propela mogą współdziałać z klasami symfony i danymi Twojego projektu. Plik schema.yml zawiera reprezentację relacyjnego modelu danych projektu. Plik propel.ini jest generowany automatycznie, więc najprawdopodobniej nie będziesz musiał w nim niczego zmieniać. Jeśli nie używasz Propela, te pliku są niepotrzebne. Z rozdziału 8 dowiesz się więcej na temat ich użycia. 
   211   
   212Te pliki są najczęściej używane przez zewnętrzne komponenty lub przez programy konsolowe, lub muszą być przetworzone jeszcze zanim jakikolwiek parser YAML'a zostanie załadowany. Dlatego niektóre z nich nie używają formatu YAML. 
  169213=== Konfiguracja aplikacji === 
  170214==== Konfiguracja Front Controllera ====