Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/03-Running-Symfony

You must first sign up to be able to contribute.

Version 6 (modified by Pawel.Ledwon, 10 years ago)
--

Oryginalny tekst: http://www.symfony-project.com/book/trunk/03-Running-Symfony [EN]

WERSJA ROBOCZA

Rozdział 3 - Uruchamianie symfony

W poprzednich rozdziałach dowiedzieliście się, że framework symfony jest zbiorem plików napisanych w PHP. Projekty symfony używają tych plików, więc instalacja oznacza pobranie tych plików i udostępnienie ich projektowi.

Jako framework pisany dla PHP 5, symfony wymaga PHP w wersji 5. Upewnij się, że masz je zainstalowane poprzez otwarcie linii poleceń i wpisanie komendy:

> php -v

PHP 5.2.0 (cli) (built: Nov 2 2006 11:57:36)
Copyright (c) 1997-2006 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2006 Zend Technologies

Jeżeli numer wersji jest większy bądź równy 5.0, to jesteś gotowy do instalacji, opisanej w tym rozdziale.

Instalacja Sandboxa

Jeżeli tylko chcesz zobaczyć co symfony potrafi zrobić, prawdopodobnie wybierzesz szybką instalacje. W takim wypadku potrzebujesz sandboxa.

Sandbox jest prostym zbiorem plików. Zawiera pusty projekt symfony zawierający wszystkie dołączone biblioteki (symfony, pake, lime, Creole, Propel i Phing), domyślną aplikację oraz podstawową konfigurację. Zadziała on "z marszu", bez specjalnej konfiguracji serwera i żadnych dodatkowych pakietów.

Aby go zainstalować, pobierz archiwum sandboxa ze strony ([http://www.symfony-project.com/get/sf_sandbox.tgz]http://www.symfony-project.com/get/sf_sandbox.tgz). Rozpakuj je do katalogu głównego Twojego serwera (zazwyczaj web/ lub www/). Aby zachować spójność, rozdzial ten zakłada, że archiwum zostało rozpakowane do katalogu sf_sandbox/.

CAUTION Przechowywanie wszystkich plików w katalogu głównym web jest dobre przy przeprowadzaniu własnych testów na własnym komputerze, lecz jest uznawane za złą praktykę na serwerach produkcyjnych. Sprawia to, że wnętrze Twojej aplikacji staje się widoczne dla użytkowników końcowych.

Przetestuj swoja instalacje przez uruchomienie CLI symfony. Przejdź do nowo utworzonego katalogu sf_sandbox/ i wpisz poniższą komendę w systemie *nix:

> ./symfony -V

W systemie Windows wykonaj te polecenie:

> symfony -V

Twoim oczom powinien ukazać się numer wersji sandboxa:

symfony version 1.0.0

Teraz upewnij się, ze Twój serwer web jest w stanie wyświetlić sandbox przez wpisanie URL:

http://localhost/sf_sandbox/web/frontend_dev.php/

Powinieneś zobaczyć stronę z gratulacjami, która wygląda jak na Ryc. 3-1, co oznacza, że instalacja została ukończona. Jeśli nie, to wiadomość o błędzie powinna naprowadzić Cię na koniecznie zmiany w konfiguracji. Możesz również zajrzeć do podrozdziału "Rozwiązywanie błędów", znajdującego się w dalszej części tego rozdziału.

Ryc. 3-1 - Strona sandbox z gratulacjami

Strona sandbox z gratulacjami

Sandbox jest przeznaczony dla Ciebie do praktykowania z symfony na lokalnym komputerze, nie do rozwijania rozbudowanych aplikacji, które mogą znaleźć się w sieci. Jednakże, wersja symfony dostarczona wraz z sandboxem jest w pełni funkcjonalna i odpowiada tej, którą możesz zainstalowac przez PEAR.

Aby odinstalować sandbox, po prostu, usuń katalog sf_sandbox/ ze swojego folderu web/.

Instalacja bibliotek symfony

Podczas budowy aplikacji będziesz prawdopodobnie musiał zainstalować symfony dwukrotnie: raz w swoim środowisku deweloperskim i drugi raz na serwerze hosta (o ile jeszcze nie masz go tam zainstalowanego). Dla każdego serwera będziesz prawdopodobnie chciał uniknąć duplikowania, co osiągniesz poprzez przechowywanie wszystkich plików symfony w jednym miejscu, czy będziesz rozwijał jedną aplikację, czy też kilka różnych.

Podczas gdy framework symfony rozwija się szybko, nowa stabilna wersja może zostać opublikowana kilka dni po Twojej pierwszej instalacji. Musisz poważnie przemyśleć aktualizację frameworka, co jest kolejnym powodem, dla którego powinieneś współdzielić jedną kopię bibliotek symfony we wszystkich swoich projektach.

Kiedy przychodzi Ci zainstalować biblioteki do prawdziwego rozwoju aplikacji, masz do wyboru dwie alternatywy:

 • Instalacja PEAR jest zalecana dla większości osób. Może być bezproblemowo współdzielona i aktualizowana, a proces instalacji jest bardzo prosty.
 • Instalacja z systemu Subversion(SVN) jest przeznaczona wyłącznie dla zaawansowanych programistów PHP, którzy chcą wykorzystać możliwości nowych łatek, dodać własne możliwości i/lub wspierać projekt symfony.

Symfony posiada jeszcze kilka innych pakietów:

 • pake - narzędzie CLI
 • lime - narzędzie do testów jednostkowych
 • Creole - abstrakcyjny silnik bazodanowy. Zupełnie jak PHP Data Objects (PDO), dostarcza interfejs łączący Twój kod z bazą danych SQL i umożliwia wykorzystanie innego silnika.
 • Propel - do relacyjnego mapowania obiektów (ang. ORM - Object-Relational Mapping). Dostarcza mechanizmu przechowywania obiektów i usługi zapytań.
 • Phing - CLI Propela

Pake i Lime są rozwijane przez zespół symfony. Creole, Propel i Phing pochodza od innej grupy i są publikowane na licencji GNU Lesser Public General License (LGPL). Wszystkie te pakiety są dostarczane wraz z symfony.

Instalacja pakietu PEAR symfony

Pakiet PEAR symfony zawiera biblioteki symfony i wszystkie od niego zależne. Zawiera również skrypt, który rozszerzy Twój interfejs linii poleceń (ang. CLI - Command Line Interface) o komendę symfony.

Pierwszym krokiem instalacji jest dodanie kanału symfony do PEAR poprzez wpisanie komendy:

> pear channel-discover pear.symfony-project.com

Aby przeglądnąć biblioteki udostępniane przez ten kanał, wpisz poniższe polecenie:

> pear remote-list -c symfony

Teraz jesteś już gotowy do zainstalowania najnowszej stabilnej wersji symfony. Wpisz tę komendę:

> pear install symfony/symfony

downloading symfony-1.0.0.tgz ...
Starting to download symfony-1.0.0.tgz (1,283,270 bytes)
.................................................................
.................................................................
.............done: 1,283,270 bytes
install ok: channel://pear.symfony-project.com/symfony-1.0.0

I tyle. Pliki symfony i CLI są już zainstalowane. Sprawdź, czy instalacja zakończyła się powodzeniem, poprzez wywołanie nowej komendy symfony z wiersza poleceń, żądając numeru wersji:

> symfony -V

symfony version 1.0.0

TIP Jeżeli wolisz zainstalować najnowszą wersję beta, która posiada wszelkie poprawki i ulepszenia, wpisz przy instalacji pear install symfony/symfony-beta. Wersje beta nie są do końca stabilne i generalnie odradza się ich użycia w środowiskach produkcyjnych.

Biblioteki symfony są teraz zainstalowane pod następującymi ścieżkami:

 • $php_dir/symfony/ zawiera główne biblioteki.
 • $data_dir/symfony/ zawiera szkielet aplikacji symfony, podstawowe moduły, konfigurację, dane i18n itd.
 • $doc_dir/symfony/ zawiera dokumentację.
 • $test_dir/symfony/ zawiera testy jednostkowe.

Zmienne _dir są częścia konfiguracji PEAR. Aby podglądnąć ich wartości, wpisz:

> pear config-show

Pobieranie symfony z repozytorium SVN

Dla serwerów produkcyjnych, lub kiedy PEAR nie jest brany pod uwagę, możesz pobrać najnowszą wersje bibliotek symfony bezpośrednio z repozytorium Subversion poprzez zażądanie checkoutu:

> mkdir /path/to/symfony
> cd /path/to/symfony
> svn checkout http://svn.symfony-project.com/tags/RELEASE_1_0_0/ .

Komenda symfony dostępna jedynie w instalacji PEAR, jest wywołaniem skryptu /ścieżka/do/symfony/data/bin/symfony. Tak więc, następujące polecenie, przy instalacji SVN, będzie równoważne komendzie symfony -V:

> php /path/to/symfony/data/bin/symfony -V

symfony version 1.0.0

Jeżeli wybrałeś instalację z SVN, to prawdopodobnie posiadasz już istniejący projekt symfony. Dla tego projektu, aby skorzystać z plików symfony, będziesz musiał zmienić dwie zmienne zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym config/config.php Twojego projektu, jak ponizej:

[php]
<?php

$sf_symfony_lib_dir = '/ścieżka/do/symfony/lib/';
$sf_symfony_data_dir = '/ścieżka/do/symfony/data/';

Rozdział 19 opisuje inne sposoby na powiązanie projektu z instalacją symfony (wykorzystując symboliczne powiązania i ścieżki względne).

Konfigurowanie aplikacji

Jak już wiesz z 2. rozdziału, symfony grupuje powiązane ze sobą aplikacje w projekty. Wszystkie aplikacje projektu korzystają z tych samych baz danych. Aby skonfigurować aplikację, musisz wpierw skonfigurować projekt.

Tworzenie projektu