Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/03-Running-Symfony

You must first sign up to be able to contribute.

Version 2 (modified by Pawel.Ledwon, 10 years ago)
--

Oryginalny tekst: http://www.symfony-project.com/book/trunk/03-Running-Symfony [EN]

WERSJA ROBOCZA

Rozdział 3 - Uruchamianie symfony

W poprzednich rozdziałach dowiedzieliście się, że framework symfony jest zbiorem plików napisanych w PHP. Projekty symfony używają tych plików, więc instalacja oznacza pobranie tych plików i udostępnienie ich projektowi.

Jako framework pisany dla PHP 5, symfony wymaga PHP w wersji 5. Upewnij się, że masz je zainstalowane poprzez otwarcie linii poleceń i wpisanie komendy:

> php -v

PHP 5.2.0 (cli) (built: Nov 2 2006 11:57:36)
Copyright (c) 1997-2006 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2006 Zend Technologies

Jeżeli numer wersji jest większy bądź równy 5.0, to jesteś gotowy do instalacji, opisanej w tym rozdziale.

Instalacja Sandbox