Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 7 and Version 8 of Documentation/pl_PL/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code

Show
Ignore:
Author:
pawelhenek (IP: 157.158.168.152)
Timestamp:
04/28/08 01:07:20 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code

  v7 v8  
  3131 
  3232 
  33 {{{ 
  34 #!php 
  35 <?php 
  36   
  37 // Connecting, selecting database 
  38 $link = mysql_connect('localhost', 'myuser', 'mypassword'); 
  39 mysql_select_db('blog_db', $link); 
  40   
  41 // Performing SQL query 
  42 $result = mysql_query('SELECT date, title FROM post', $link); 
  43   
  44 ?> 
  45   
  46 <html> 
  47   <head> 
  48     <title>List of Posts</title> 
  49   </head> 
  50   <body> 
  51    <h1>List of Posts</h1> 
  52    <table> 
  53      <tr><th>Date</th><th>Title</th></tr> 
  54 <?php 
  55 // Printing results in HTML 
  56 while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
  57 
  58 echo "\t<tr>\n"; 
  59 printf("\t\t<td> %s </td>\n", $row['date']); 
  60 printf("\t\t<td> %s </td>\n", $row['title']); 
  61 echo "\t</tr>\n"; 
  62 
  63 ?> 
  64     </table> 
  65   </body> 
  66 </html> 
  67   
  68 <?php 
  69   
  70 // Closing connection 
  71 mysql_close($link); 
  72   
  73 ?> 
  74   
  75 }}} 
  76  
   33    [php] 
   34 
   35    <?php 
   36 
   37    // Connecting, selecting database 
   38    $link = mysql_connect('localhost', 'myuser', 'mypassword'); 
   39 
   40    mysql_select_db('blog_db', $link); 
   41  
   42    // Performing SQL query 
   43    $result = mysql_query('SELECT date, title FROM post', $link); 
   44  
   45    ?> 
   46  
   47    <html> 
   48      <head> 
   49        <title>List of Posts</title> 
   50      </head> 
   51      <body> 
   52       <h1>List of Posts</h1> 
   53       <table> 
   54         <tr><th>Date</th><th>Title</th></tr> 
   55    <?php 
   56    // Printing results in HTML 
   57    while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
   58    { 
   59    echo "\t<tr>\n"; 
   60    printf("\t\t<td> %s </td>\n", $row['date']); 
   61    printf("\t\t<td> %s </td>\n", $row['title']); 
   62    echo "\t</tr>\n"; 
   63    } 
   64    ?> 
   65        </table> 
   66      </body> 
   67    </html> 
   68  
   69    <?php 
   70  
   71    // Closing connection 
   72    mysql_close($link); 
   73  
   74    ?> 
  7775 
  7876W pojedynczym pliku wyświetlanie listy wpisów z bazy danych mogłoby wyglądać podobnie do tego jak zaprezentowano na listingu 2-1.