Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/01-Introducing-Symfony (history)

You must first sign up to be able to contribute.

Change History of Documentation/pl_PL/book/1.0/01-Introducing-Symfony

Version Date Author Comment
35 08/16/07 13:15:43 Michal.Mech
34 08/15/07 15:26:38 Michal.Mech
33 08/15/07 14:27:05 Michal.Mech
32 08/02/07 17:08:34 Michal.Mech
31 08/01/07 23:17:42 Michal.Mech Przetłumaczone podsumowanie rozdziału
30 08/01/07 22:47:37 Michal.Mech
29 08/01/07 22:46:46 Michal.Mech ... i "Summary"
28 08/01/07 22:43:55 Michal.Mech Rozpoczęcie tłumaczenia fragmentów "Rapid Application Development (RAD)", "YAML" i
27 08/01/07 21:46:35 Michal.Mech Poprawki kosmetyczne oraz stylistyczne (3)
26 08/01/07 19:53:28 Michal.Mech Poprawki kosmetyczne oraz stylistyczne (2)
25 08/01/07 19:20:35 Michal.Mech Poprawki kosmetyczne oraz stylistyczne
24 07/15/07 15:20:12 kwiateusz drobne poprawki
23 07/14/07 10:37:55 Michal.Mech
22 07/14/07 01:55:57 kwiateusz
21 07/13/07 20:17:09 jupeter finishing translation - before correction
20 07/12/07 15:28:06 Michal.Mech Część tłumaczenia kolejnych fragmentów: "PHP Extension and Application Repository (PEAR)" oraz "Object-Relational Mapping (ORM)"
19 07/12/07 14:56:46 Michal.Mech
18 07/12/07 14:19:43 Michal.Mech Dopisnie kolejny fragmentów. Ostatnie jest mocno tymczasowy.
17 07/12/07 13:54:24 Michal.Mech Wprowadzenie jednolitego stosowania dużej litery w nazwie symfony
16 07/12/07 01:10:59 Michal.Mech
15 07/10/07 00:05:41 Michal.Mech Poprawienie fragmentu "Symfony Features" (pierwsze wypunktowanie)
14 07/09/07 23:57:05 Michal.Mech Poprawienie fragmebtu "Development Environment and Tools"
13 07/09/07 23:39:07 Michal.Mech Wstęp to fragmentu "Fundamental Concepts"
12 07/09/07 23:28:19 Michal.Mech
11 07/09/07 23:25:14 Michal.Mech Dodanie notatki we fragmencie "Is Symfony for Me?"
10 07/09/07 23:21:14 Michal.Mech Tłumaczenie fragmentu "Is Symfony for Me?"
9 07/09/07 22:34:49 Michal.Mech Tłumaczenie fragmentu "The Symfony Community"
8 07/09/07 22:03:24 Michal.Mech
7 07/09/07 22:01:25 Michal.Mech Dopieszczony fragment "Who Made Symfony and Why?"
6 07/09/07 19:32:49 Michal.Mech
5 07/09/07 19:31:25 Michal.Mech
4 07/09/07 19:31:00 Michal.Mech Zmiana formatowania na WikiMarkdown oraz przepisanie tekstu "po swojemu"
3 06/27/07 00:21:25 jupeter more translation - not finished
2 06/24/07 23:58:43 jupeter Some little changes
1 06/24/07 23:40:24 jupeter