Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/01-Introducing-Symfony (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 34 and Version 35 of Documentation/pl_PL/book/1.0/01-Introducing-Symfony

Show
Ignore:
Author:
Michal.Mech (IP: 212.106.22.63)
Timestamp:
08/16/07 13:15:43 (11 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/01-Introducing-Symfony

  v34 v35  
  200200Kiedy wymagania się zmieniają lub wymagana jest dodatkowa funkcjonalność część kodu zazwyczaj wymaga napisania na nowo. Proces ten zwany jest refaktoringiem i zdarza się dość często w przypadku tworzenia aplikacji internetowych. Jedne fragmenty kodu są przenoszone w inne miejsca zgodnie ze swoją naturą oraz przeznaczeniem inne natomiast zamieniane na mniejsze fragmenty zgodnie z zasadą Don't Repeat Yourself (DRY) co po polsku oznacza po prostu: Nigdy nie powtarzaj sam siebie. 
  201201 
  202 And to make sure that the application still runs when it changes constantly, it needs a full set of unit tests that can be automated. If well written, unit tests are a solid way to ensure that nothing is broken by adding or refactoring code. Some development methodologies even stipulate writing tests before coding--that's called test-driven development (TDD). 
   202Aby mieć pewność, że aplikacja działa pomimo dokonywania w niej stałych zmian wymagany jest cały zestaw testów jednostkowych, które można wykonywać automatycznie. Dobrze napisane testy jednostkowe mogą być solidnym sposobem aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie oraz nie ma żadnych problemów spowodowanych [rzez refaktoryzację kodu. Pewne metodologi przewidują nawet pisanie testów kodu zanim ów kod powstanie. Działanie takie jest zwane test-driven development (TDD). 
  203203 
  204204>**NOTE**