Development

Documentation/pl_PL/book/1.0/01-Introducing-Symfony (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 33 and Version 34 of Documentation/pl_PL/book/1.0/01-Introducing-Symfony

Show
Ignore:
Author:
Michal.Mech (IP: 212.106.22.226)
Timestamp:
08/15/07 15:26:38 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/pl_PL/book/1.0/01-Introducing-Symfony

  v33 v34  
  196196Jedną z idei stojących za wspomnianymi metodologiami jest rozpoczęcie tworzenia oprogramowania jak najszybciej to możliwe tak aby klient miał wgląd w prototyp w chwili jego tworzenia oraz mógł oferować alternatywne kierunki rozwoju. Podejście takie pozwala na budowanie aplikacji w sposób iteracyjny. Oznacza to tworzenie kolejnych wersji bogatszych funkcjonalnie w stosunku do pierwowzoru w krótkich odstępach czasu. 
  197197 
  198 *(Konsekwencje dla developera są liczne. Developer nie musi myśleć o przyszłości wprowadzając w życie cechę. Metoda użyła powinien być tak prosty i prosty jak możliwy. To dobrze jest zilustrowane przez maksymę KISS zasada: Keep It Simple, Głupi.)* 
  199  
  200 The consequences for the developer are numerous. A developer doesn't need to think about the future when implementing a feature. The method used should be as simple and straightforward as possible. This is well illustrated by the maxim of the KISS principle: Keep It Simple, Stupid. 
  201  
  202 When the requirements evolve or when a feature is added, existing code usually has to be partly rewritten. This process is called refactoring, and happens a lot in the course of a web application development. Code is moved to other places according to its nature. Duplicated portions of code are refactored to a single place, thus applying the Don't Repeat Yourself (DRY) principle. 
   198Dla programisty konsekwencje są liczne. Nie musi on myśleć o przyszłości kiedy implementuje daną funkcjonalność. Metoda implementacji powinna być na tyle prosta na ile jest to możliwe. Zasadę tą świetnie ilustruje zasada KISS, czyli skrót od maksymy Keep It Simple, Stupid. 
   199 
   200Kiedy wymagania się zmieniają lub wymagana jest dodatkowa funkcjonalność część kodu zazwyczaj wymaga napisania na nowo. Proces ten zwany jest refaktoringiem i zdarza się dość często w przypadku tworzenia aplikacji internetowych. Jedne fragmenty kodu są przenoszone w inne miejsca zgodnie ze swoją naturą oraz przeznaczeniem inne natomiast zamieniane na mniejsze fragmenty zgodnie z zasadą Don't Repeat Yourself (DRY) co po polsku oznacza po prostu: Nigdy nie powtarzaj sam siebie. 
  203201 
  204202And to make sure that the application still runs when it changes constantly, it needs a full set of unit tests that can be automated. If well written, unit tests are a solid way to ensure that nothing is broken by adding or refactoring code. Some development methodologies even stipulate writing tests before coding--that's called test-driven development (TDD).