Development

Documentation/cs_CZ/support/vocabulary

You must first sign up to be able to contribute.

Version 8 (modified by Vit.Kotacka, 10 years ago)
--

Český překladový slovníček


Jména, názvy

originál česky poznámka
symfony symfony střední rod (to symfony), neskloňovat, s výjimkou začátku věty vždy malým písmenem
PEAR PEAR mužský rod (ten PEAR), neskloňovat
sandbox sandbox mužský rod (ten sandbox), skloňovat, s výjimkou začátku věty vždy malým písmenem

Termíny

originál česky poznámka
framework framework mužský rod (ten framework), skloňovat
Model model
View pohled
Controller řadič
design pattern návrhový vzor
unit tests jednotkové testy
functional tests funkcionální testy
Troubleshooting Řešení problémů

Slovesa

include inkludovat