Development

Documentation/cs_CZ/support/vocabulary

You must first sign up to be able to contribute.

Version 4 (modified by Vit.Kotacka, 10 years ago)
--

Český překladový slovníček


anglicky česky poznámka
symfony symfony střední rod (to symfony), neskloňovat, s výjimkou začátku věty vždy malým písmenem
framework framework mužský rod (ten framework), skloňovat
Model model
View pohled
Controller řadič
unit tests jednotkové testy
functional tests funkcionální testy
include inkludovat