Development

Documentation/cs_CZ/support/vocabulary (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 13 and Version 14 of Documentation/cs_CZ/support/vocabulary

Show
Ignore:
Author:
Vit.Kotacka (IP: 85.160.104.240)
Timestamp:
10/19/07 23:36:12 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/cs_CZ/support/vocabulary

  v13 v14  
  3838|| checkout || vystěhovat || příkaz Subversion || 
  3939|| commit || předávat || příkaz Subversion || 
  40  
  41 === Diskuze k překladu sloves === 
  42  
  43 Navrhuji změnit checkout na "vytáhnout" a commit na "dát". V praxi se člověk setká v 99% pouze s věty typu "Udělej si čekaut.", "Čekautni si to." a když už se mluví česky (to je to 1%), tak leda snad "Vytáhni si projekt xyz.". V případě commit opět "Komitni to tam." a v případě české varianty "Dej už to konečně do toho svnka.". Možná to není pěkně česky, ale takto se dnes ve vývoji mluví a zde navržená slova by uživatele mohla zmást. qube