Development

Documentation/cs_CZ/support/vocabulary

You must first sign up to be able to contribute.

Český překladový slovníček


Jména, názvy

originál česky poznámka
symfony symfony střední rod (to symfony), neskloňovat, s výjimkou začátku věty vždy malým písmenem
PHP PHP střední rod (to PHP), neskloňovat, velkými písmeny
PEAR PEAR mužský rod (ten PEAR), neskloňovat, velkými písmeny
ORM ORM střední rod (to ORM), neskloňovat, velkými písmeny
Propel Propel mužský rod (ten Propel), neskloňovat, první písmenu velké
YAML YAML mužský rod (ten YAML (jako camel)), neskloňovat, velkými písmeny
sandbox sandbox mužský rod (ten sandbox), skloňovat, s výjimkou začátku věty vždy malým písmenem

Termíny

originál česky poznámka
framework framework mužský rod (ten framework), skloňovat
Model model
View pohled
Controller řadič
magic methods magické metody
object-relational mapping objektově relační mapování
rapid application development rapidní vývoj aplikací
test-driven development vývoj řízený testy
design pattern návrhový vzor
unit tests jednotkové testy
functional tests funkcionální testy
Troubleshooting Řešení problémů

Slovesa

originál česky poznámka
include inkludovat akce způsobená PHP příkazem include
checkout provést checkout příkaz Subversion
commit provést commit příkaz Subversion