Development

Documentation/cs_CZ/support/term-discusion

You must first sign up to be able to contribute.

Diskuze o (českých) termínech

Diskuze k překladu sloves

 • Navrhuji změnit checkout na "vytáhnout" a commit na "dát". V praxi se člověk setká v 99% pouze s věty typu "Udělej si čekaut.", "Čekautni si to." a když už se mluví česky (to je to 1%), tak leda snad "Vytáhni si projekt xyz.". V případě commit opět "Komitni to tam." a v případě české varianty "Dej už to konečně do toho svnka.". Možná to není pěkně česky, ale takto se dnes ve vývoji mluví a zde navržená slova by uživatele mohla zmást. qube
 • Já bych byl docela zásadně proti používání slangových czenglismů. Jednak si myslím, že symfony je profesionální projekt, který si zaslouží odpovídající překlad a výskyt slangu v dokumentaci nepůsobí seriózně. A druhak, já vím, že my IT Crowd tak mluvíme, ale když u databáze (repozitáře) řeknu, že "udělám komit", tak kdo ví o co jde, tak to pochopí a kdo neví, tak se zeptá. Ale pokud napíšu "komit", tak jak si to ten, kdo to nepochopí nebo to nezná... vyhledá na Googlu? Takže bych byl pro návrh termínů, které mi v mailu navrhl Petr Rybák a sice: provést commit/checkout. Je to přesné a slušnou češtinou. Víťa
 • Souhlasím s tím, aby se používaly standardní překlady bez zanášení slangů. Pokud by měl někdy český překlad manuálu k Symfony vyjít knižně, tak by to mohlo vypadat až komicky, kdybych se dočetl o komitech a čekautech. I ten argument o vyhledávání na Googlu apod. má svojí váhu. David Mach
 • Jsem pro provést commit/checkout (Michal, qube)

Jakého rodu je symfony?

 • Otevírám diskuzi nad používaným rodem vlastního názvu "symfony". Jak píše Víťa, není zatím žádné ustálené použití žádného z rodů. Do dokumentace to je ale potřeba sjednotit. Navrhuji za rod připsat jméno jako vyjádření podpory konkrétní varianty. Petr
  • zachovat navržený střední rod: TO symfony
   • Víťa
  • ženský rod: TA symfony
   • Petr, David, Michal
  • mužský rod: TEN symfony (jako ten framework)
   • qube
 • Český ekvivalent slova "symfony" (ačkoli to není správný tvar slova ani v angličtině ani ve francouzštině - viz. odkaz) je "symfonie", tj. slovo rodu ženského. Ve spojení se slovem "framework" by se samozřejmě měl používat v souladu s českou mluvnicí mužský rod (ten "framework symfony"). Pokud by se mělo důsledně zamezit schizofrenii dvou rodů, pak by se muselo toto slovní spojení používat důsledně (i na místech, kde je v originální dokumentaci použit samotný výraz "symfony"). David Mach
 • Nejméně problémů by podle mě natropilo používat důsledně spojení Symfony framework (s mužským rodem), jak navrhoval David.

??? Controller

 • Rád bych otevřel diskuzi na téma termínu controller (podle překladového slovníku "řadič") - Jak srozumitelně, zhusta anglické dokumentaci navyklé komunitě podat termíny "Front Controller" apod. Popravdě mi moc přes jazyk nejde formulace jako "přední řadič", "frontální řadič" nebo "čelní řadič" - nemluvě pak o "vrstvě předního řadiče" apod.. Projel jsem teď Google a termín "Front Controller" na CZ stránkách je používán jak pro Zend, tak i Javu a další. Pokud tedy česky mluvící uživatel bude hledat nějakou pomoc s "Front Controllerem" rozhodně je nenajde jako řadič (to je jen hromada odkazů na IDE, USB a další řadiče). Dalším argumentem je i název objektu "sfController" - je to jedno slovo a mást českého začátečníka pro kterého je dokumentace určena překlady základních a zásadních pojmů mi nepřijde ideální. Podobně je na tom i překlad slova "View - Pohled".
 • Je to podobný problém jako u "commit/checkout" a pod větu "Možná to není pěkně česky, ale takto se dnes ve vývoji mluví a zde navržená slova by uživatele mohla zmást." se jen podepíšu. Martin Krajňák
 • Slovo Controller ve smyslu nějakého obecného řadiče bych klidně překládal jako řadič. Určitě jsem ale proti překladu spojení Front Controller, označující jeden konkrétní návrhový vzor (pattern). qube