Development

Documentation/cs_CZ/book/1.0/03-Running-Symfony (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 16 and Version 17 of Documentation/cs_CZ/book/1.0/03-Running-Symfony

Show
Ignore:
Author:
Vit.Kotacka (IP: 194.228.224.2)
Timestamp:
08/08/07 09:16:13 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/cs_CZ/book/1.0/03-Running-Symfony

  v16 v17  
  2626Pokud chcete sandbox nainstalovat, stáhněte si jeho archív z [http://www.symfony-project.com/get/sf_sandbox.tgz](http://www.symfony-project.com/get/sf_sandbox.tgz). Rozbalte jej v kořenovém adresáři vašeho webového serveru (obvykle `web/` nebo `www/`). Z důvodů jednotnosti budeme v této kapitole předpokládat, že jste archív rozbalili do adresáře `sf_sandbox/`. 
  2727 
  28 >**UPOZORNĚNÍ** 
   28>**CAUTION** 
  2929>Mít všechny soubory ve webovém kořenovém adresáři je sice vhodné pro testování na lokálním počítači, ale velmi nevhodné na produkčním serveru, protože všechny vaše interní aplikace jsou pak viditelné pro koncové uživatele. 
  3030 
  241241        Alias /sf /usr/local/lib/php/data/symfony/web/sf 
  242242 
  243 >**POZNÁMKA** 
   243>**NOTE** 
  244244Alias pro adresář `web/sf/` není povinný. Pokud je ale nastaven, umožňuje, aby Apache nalezl obrázky, stylopisy a JavaScriptové soubory pro debugovací webový panel nástrojů, admin generátor, výchozí stránku symfony stránek a podporu Ajaxu. Alternativou k tomuto aliasu by mohlo být vytvoření symbolického odkazu (symlinku) nebo zkopírování adresáře `/cesta/k/symfony/data/web/sf/` do `myproject/web/sf/`. 
  245245 
  250250Měli byste vidět stránku s gratulací, která je podobná té na Obrázku 3-1. 
  251251 
  252 >**ODBOČKA** 
   252>**SIDEBAR** 
  253253>Přepisování URL 
  254254> 
  315315    http://www.example.com/myapp_dev.php/ 
  316316 
  317 >**ODBOČKA** 
   317>**SIDEBAR** 
  318318>Jiné konfigurace serveru 
  319319> 
  350350  * Někdy je na file systému serveru více souborů `php.ini` (například pokud používáte balíček WAMP). Pro zjištění přesného umístění souboru `php.ini`, který používá vaše aplikace, zavolejte funkci `phpinfo()`. 
  351351 
  352 >**POZNÁMKA** 
   352>**NOTE** 
  353353>Ačkoliv to není povinné, je z důvodu výkonu silně doporučeno nastavit `magic_quotes_gpc` and `register_globals` v souboru `php.ini` na hodnotu `off`. 
  354354