Development

Documentation/cs_CZ/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 16 and Version 17 of Documentation/cs_CZ/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code

Show
Ignore:
Author:
Vit.Kotacka (IP: 194.228.224.2)
Timestamp:
08/08/07 09:13:11 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/cs_CZ/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code

  v16 v17  
  261261Můžete zkontrolovat, že ve vrstvě pro přístup k datům se nenachází žádná funkce, která by byla závislá na konkrétní databázi. Navíc funkce, které byly vytvořeny ve vrstvě databázové abstrakce mohou být znovu použity v mnoha jiných funkcích modelu, které budou potřebovat přistupovat do databáze. 
  262262 
  263 >**POZNÁMKA** 
   263>**NOTE** 
  264264>Příklady ve Výpisech 2-6 a 2-7 ještě nejsou dostatečně uspokojivé a pořád zbývá udělat nějako práci, aby jsme dosáhli plné databázové abstrakce (abstrahovat SQL kód do databázově nezávislého sestavovatele, přesunout všechny funkce do třídy, atd.). Ale smyslem této knihy není naučit vás jak psát kód ručně. V Kapitole 8 uvidíte, že symfony umí velmi dobře udělat veškerou abstrakci. 
  265265 
  413413Jak je vidět, všechny symfony třídy používají předponu `sf`, stejně jako proměnné jádra symfony v šablonách. Třídy jádra frameworku jsou tak snadno rozpoznatelné a také to umožńuje vyhnout se kolizím názvů ve vašich vlastních třídách a proměnných. 
  414414 
  415 >**POZNÁMKA** 
   415>**NOTE** 
  416416>V symfony je použito několik kódovacích standardů, z nichž pro názvy tříd a proměnných je použit UpperCamelCase standard. Existují ale dvě výjimky: třídy jádra symfony začínají `sf`, tedy malým písmenem a proměnné nacházející se v šablonách používají syntaxi s podtržítkovým oddělovačem. 
  417417 
  526526`templates/` | Obsahuje všeobecné šablony aplikace -- ty, které jsou sdíleny všemi moduly. Jako výchozí je zde soubor `layout.php`, který slouží jako hlavní rozložení do něhož jsou vkládány šablony modulů. 
  527527 
  528 >**POZNÁMKA** 
   528>**NOTE** 
  529529>U nové aplikace jsou adresáře `i18n/`, `lib/` a `modules/` prázdné. 
  530530 
  561561`validate/`  | Je určen pro konfigurační soubory použité pro validaci formulářů (probíráno v Kapitole 10). 
  562562 
  563 >**POZNÁMKA** 
   563>**NOTE** 
  564564>Adresáře `config/`, `lib/` a `validate/` jsou u nového modulu prázdné. 
  565565 
  585585`uploads/` | Je určen pro soubory uploadované uživateli. Ačkoliv adresář většinou obsahuje obrázky, je oddělen od adresáře images, takže pokud dojde k synchronizaci vývojového a produkčního serveru, nijak to neovlivní uploadované soubory. 
  586586 
  587 >**POZNÁMKA** 
   587>**NOTE** 
  588588>Ačkoliv je silně doporučeno dodržovat výchozí stromovou strukturu, je možné ji podle potřeb modifikovat, například pokud je potřeba provozovat projekt na serveru s odlišně definovanou stromovou strukturou a kódovacími konvencemi. O úpravě stromové struktury souborů pojednává Kapitola 19. 
  589589 
  703703Takže pokud uchováváte své třídy v lib/ adresářích, nepotřebujete třídy inkludovat. To je důvod, proč symfony projekty obvykle neobsahují žádné příkazy `include` nebo `require`. 
  704704 
  705 >**POZNÁMKA** 
   705>**NOTE** 
  706706>Pro zlepšení výkonu, symfony skenuje během prvního požadavku seznam adresářů (definovaný v interním konfiguračním souboru). Přitom zaregistruje všechny třídy, které tyto adresáře obsahují a uloží tyto údaje do PHP souboru jako asociativní pole. Proto není potřeba při dalších požadavcích znovu skenovat adresáře. A je to také důvod, proč je pokaždé, když je v projektu přidán nebo přesunut soubor se třídou, potřeba vyčistit cache příkazem `symfony clear-cache` (s výjimkou vývojového prostředí). Více o cache se můžete dozvědět v Kapitole 12 a o konfiguraci automatického nahrávání v Kapitole 19. 
  707707